News

HOT LINE:

0904.01.89.01
Danh mục
Sản phẩm Hot
Micro hội thảo Forums 6000

Giá bán Liên hệ

L-PAD 10C

Giá bán Liên hệ

L-PAD 16CX

Giá bán Liên hệ

L-PAD 24CX

Giá bán Liên hệ

AM 1125

Giá bán Liên hệ

NTI420 - 42 INCH

Giá bán Liên hệ

NTI650 - 65 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSI550 - 55 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSM185 - 18,5 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSM215 - 21,5 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSP170 - 17 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSP215 - 21,5 INCH

Giá bán Liên hệ

Hỏi đáp
 

Micro Forums 6000 (1 sản phẩm)

  1. U001

    Hệ thống RCF Forum 6000 được thiết kế để quản lý các hội nghị, các cuộc thảo luận, bàn chủ tịch trong phòng họp/công ước và các hội nghị, cung cấp tính linh hoạt vượt trội. Hệ thống này có thể thiết lập và sử dụng một cách nhanh chóng. Nó có thể kết nối đến khối điều khiển trung tâm lên đến 60 micro đặt trên hai đường khác nhau. Một số chế độ hoạt động có thể được lựa chọn thông qua màn hình LCD và bảng chọn đơn giản. Để nâng cao sử dụng hệ thống, bảng chọn được thiết lập thêm một cách linh hoạt cho phép bạn cá nhân hoá một số thông số. Nhờ card mở rộng DEC 6104 và thiết bị cấp nguồn mở rộng DPS 6202 có thể kết nối lên đến 120 micro trên bốn đường kết nối. Forum 6000 được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 60914.