News

HOT LINE:

0904.01.89.01
Danh mục
Sản phẩm Hot
Micro hội thảo Forums 6000

Giá bán Liên hệ

L-PAD 10C

Giá bán Liên hệ

L-PAD 16CX

Giá bán Liên hệ

L-PAD 24CX

Giá bán Liên hệ

AM 1125

Giá bán Liên hệ

NTI420 - 42 INCH

Giá bán Liên hệ

NTI650 - 65 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSI550 - 55 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSM185 - 18,5 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSM215 - 21,5 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSP170 - 17 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSP215 - 21,5 INCH

Giá bán Liên hệ

Hỏi đáp
 

Hội nghị truyền hình (3 sản phẩm)

 1. PEN-540

  Zoom quang học: 10X, f = 4.7 ~ 47mm
  Iris: F1.6 ~ F3.0
  Góc nhìn: 6.43° (tele) -- 60.9° (wide)
 2. S000063

  Zoom quang học: 10X, f = 4.7 ~ 47mm 12X, f = 3.9 ~ 46.8mm
  Iris: F1.8 ~ F2.8 F1.8 ~ F2.4
  Góc nhìn: 20° (tele) -- 83.7° (wide) 6.3° (tele) -- 72.5° (wide)
 3. S000062

  Zoom quang học: 12X, f = 3.9 ~ 46.8mm 20X, f = 5.57 ~ 110mm
  Iris: F1.8 ~ F2.4 F1.6 ~ F3.5
  Góc nhìn: 6.3 ° (tele) - 72.5 ° (rộng) 3.3 ° (tele) - 54.7 ° (rộng)