News

HOT LINE:

0904.01.89.01
Danh mục
Sản phẩm Hot
Micro hội thảo Forums 6000

Giá bán Liên hệ

L-PAD 10C

Giá bán Liên hệ

L-PAD 16CX

Giá bán Liên hệ

L-PAD 24CX

Giá bán Liên hệ

AM 1125

Giá bán Liên hệ

NTI420 - 42 INCH

Giá bán Liên hệ

NTI650 - 65 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSI550 - 55 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSM185 - 18,5 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSM215 - 21,5 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSP170 - 17 INCH

Giá bán Liên hệ

NTSP215 - 21,5 INCH

Giá bán Liên hệ

Hỏi đáp
 

Micro Forums 3000 (1 sản phẩm)

  1. S000031

    Forum 3000 là hệ thống âm thanh hội nghị. Giải pháp đơn giản và hiệu quả cho những cuộc họp vừa và nhỏ. Forum 3000 là ý tưởng cho việc cài đặt tạm thời hoặc lâu dài, có thể đáp ứng từ 80 đến 160 người tham gia. Lắp đặt hệ thống dễ dàng, bạn chỉ cần cắm micro chủ tịch để điều khiển bộ khuếch đại, sau đó là các chuỗi micro của đại biểu. Hệ thống bao gồm một khối điều khiển trung tâm MMU 3100, một bộ mic chủ tọa MMS 3405P và lên tới 80 bộ mic đại biểu MMS 3404D. Bằng việc liên kết hai khối MMU 3100 sẽ cho phép tăng số lượng kết nối mic đại biểu lên thành 160. MMU 3100 bao gồm bộ chuyển đổi nguồn cung cấp bên trong và công suất điện Class-D để nuôi các loa tích hợp trong mỗi micro. Sử dụng cáp CAT 5FTP và kết nối RJ 45. Bộ chủ tọa có dây kết nối trực tiếp đến khối MMU 3100, và nó có hai đầu vào để chấp nhận đường riêng biệt của các đại biểu. Bộ Chủ tọa có một nút bổ sung để có thể ưu tiên hoạt động hơn các mic đại biểu và có thể khóa tạm thời hoạt động của các đại biểu. Mic đại biểu có một nút push-to-lock để kích hoạt micro một cách tự do và nói pha trộn với những người khác. Mỗi một bộ mic được tích hợp loa bởi bộ khuếch đại điều khiển cho việc tăng cường âm thanh và mục đích theo dõi.